Back

Kino Flo 2Ft 4 Bank Kit

52,00 €
par jour
Hors TVA et Assurance
UNKI2FTBNK04W20KT-fr
  • 1x Kino Flo 2Ft 4 Bank Head
  • 1x Kino Flo 2Ft 4 Bank Grid
  • 1x Kino Flo 4 Bank Ballast
  • 1x Kino Flo 4 Bank Head Ext
  • 5x Kino Flo 2Ft Daylight Tube
  • 1x Kino Flo Universal Back Plate
  • 5x Kino Flo 2Ft Tungsten Tube