Back

Kino Flo Diva Lite 2ft 4 Bank Kit

64,00 €
par jour
Hors TVA et Assurance
UNKIDIVALITE-fr
Weight
13.00Kg
Brand
Kino Flo
  • 5x Kino Flo Diva Lite Daylight Tube
  • 5x Kino Flo Diva Lite Tungsten Tube
  • 1x Kino Flo Diva Lite 2Ft 4 Bank Full Flozier
  • 1x Kino Flo Diva Lite 400 Kit Case
  • 1x Kino Flo Diva Lite 400 Spare Tube Case